orthopedikos xeiroyrgos athina

ORTHOPEDIKOI ELEYSINA

STERGIOS ZAXARIOY

orthopedikoi attiki

Dr ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ.ΖΑΧΑΡΙΟΥ  MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
Μέλος ελληνικής αρθροσκοπικής εταιρίας
Μέλος ελληνικού ιδρύματος οστεοπόρωσης
Τ.Μέλος ιατρικού team Κ.Α.Ε Ολυμπιακός
Μέλος ESSKA 2000
Σύνδρομο καρπιαίου Σωλήνα
ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Minimally invasive carpal tunnel release
Αθλητικές Κακώσεις
Συνεργαζόμενες Κλινικές
Το ιατρείο βρίσκεται
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 17Α ΕΛΕΥΣΙΝΑ T.K 19200
Τηλ / Fax 210-55 61 338
Email:stergios.zachariou@yahoo.gr
SPORTS MEDICINE SURGEON
Dr Στέργιος Κ.Ζαχαρίου MD
Μέλος ελληνικής αρθροσκοπικής εταιρίας
Μέλος ελληνικού ιδρύματος οστεοπόρωσης
Τ.Μέλος ιατρικού team Κ.Α.Ε Ολυμπιακός
Μέλος ESSKA 2000
Η Aθληση, αποτελεί ασχολία μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού. Ατυχώς, κατά τη
διάρκεια αυτής τής δραστηριότητας συμβαίνουν και τραυματισμοί.
Συνήθως τραυματίζεται το μυο-σκελετικό σύστημα, αλλά επηρεάζεται ταυτόχρονα
και η ψυχολογία του τραυματιζόμενου.
Στις αθλητικές κακώσεις περιλαμβάνονται:

- Το Aιμάτωμα
- H θλάση
- H Εκδορά
- Το Διάστρεμμα και η ρήξη συνδέσμου
- Το αίμαρθρο
- Το ύδραρθρο και το εξάρθρημα προκειμένου για αρθρώσεις
- το κάταγμα.

Η Kλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την ένταση του τραυματισμού και το τμήμα του
μυοσκελετικού συστήματος που τραυματίζεται. Οι συνήθεις εκδηλώσεις είναι:
πόνος, οίδημα της περιοχής, αιμάτωμα, δυσκολία στη βάδιση ή δυσχέρεια στη χρήση
των χεριών, ή τέλος αδυναμία μετακινήσεως σε περίπτωση κατάγματος.

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από την περιοχή στην οποία εντοπίζεται η κάκωση. άν
αφορά τένοντα ή μύες τότε δυσχεραίνεται η αντίστοιχη κίνηση, υπάρχη διόγκωση
στην περιοχή ή εντύπωμα εάν πρόκειται περί ρήξεως, και βεβαίως η κίνηση είναι
δυσχερής ή αδύνατη.Στην περίπτωση τραυματισμού της αρθρώσεως, τότε διογκούται
λόγω συλλογής υγρού ή αίματος
και η κίνηση δυσχεραίνεται. Στην περίπτωση κατάγματος, παρατηρείται διόγκωση
και παραμόρφωση στην περιοχή, Η κίνηση είναι συνήθως δυσχερής ή αδύνατη και
επώδυνη.

Τα Συμπτώματα
Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το είδος και την έκταση της κακώσεως. Ο πόνος
απαντάται σε όλες τις κακώσεις όπως και το οίδημα-διόγκωση. Η εκδορά και το
αιμάτωμα είναι από τα συχνά συμπτώματα της αθλητικής κακώσεως. Η παραμόρφωση
του άκρου ή η απόκλιση από τον φυσιολογικό άξονα ακολουθούν. Όλα αυτά έχουν ως
αποτέλεσμα την αδυναμία αθλήσεως ή και την έκπτωση της καθημερινής δραστηριότητος.

Η Διάγνωση
Η διάγνωση θα τεθεί με τη βοήθεια του ιστορικού και κυρίως της περιγραφής του τρόπου
με τον οποίο έγινε ο τραυματισμός. Βοήθεια ουσιαστική θα δώσει η κλινική εικόνα του
πάσχοντα καθώς και οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, εφ' όσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
Επιβεβαίωση της διαγνώσεως θα δώσουν και οι απεικονιστικές μέθοδοι, καθώς και η αρθροσκόπηση.

Αρθροσκόπηση
Προκειμένου περί αρθρώσεων και στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διάγνωση, σύμφωνα με τα
παραπάνω, τότε η αρθροσκόπηση καλείται να δώσει τη λύση. Η αρθροσκόπηση, ανήκει στις
ενδοσκοπήσεις και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1912. Σήμερα αποτελεί
καθιερωμένη διαγνωστική και χειρουργική μέθοδο αντιμετωπίσεως των αρθρικών βλαβών. Επιτρέπει τον
πλήρη έλεγχο του εσωτερικού της αρθρώσεως, διάγνωση και επιτέλεση σειράς χειρουργικών πράξεων
δια ειδικών εργαλείων, δια μέσου μικρών τομών, που επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση, τις
περισσότερες φορές, του τραυματία.

Η Θεραπεία
Η θεραπεία, ανάλογα με την βαρύτητα της κακώσεως και την ηλικία του τραυματία, διακρίνεται σε
συντηρητική και χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία, περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που σκοπό
έχουν να ελαχιστοποιήσουν την έκταση της κακώσεως και να βοηθήσουν τον οργανισμό στην
αποκατάσταση της βλάβης. Τα μέτρα αυτά είναι:
- H Aμεση τοποθέτηση πάγου για την πρόληψη ή περιορισμό του αιματώματος
- H Aκινητοποίηση του τραυματισμένου μέλους
- H Tοποθέτηση του μέλους σε ανάρροπη θέση για τον περιορισμό του αιματώματος
- H Aνάπαυση
- H Aνάταξη του κατάγματος και η ακινητοποίηση με γύψινο επίδεσμο, νάρθηκα ή κηδεμόνα
- H Λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και η καθοδηγούμενη φυσικοθεραπεία

Η Χειρουργική θεραπεία,περιλαμβάνει μία σειρά από χειρουργικές πράξεις που σκοπό έχουν να
επαναφέρουν τον τραυματία στην προ τού τραυματισμού κατάσταση. Οι πράξεις αυτές είναι:
- Η Παροχέτευση αιματώματος ή του αιμάρθρου
- Η Συρραφή των τραυματισθέντων μαλακών μορίων
- Η Πλαστική των τραυματισθέντων μαλακών μορίων που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με άλλο
τρόπο
- Η Οστεοσύνθεση του κατάγματος
Ενημέρωση
Αρθρα Ιατρού
Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου
Εθνάρχου Μακαρίου 60, Περιστέρι 121 32
21 0579 9000
Βιοκλινική Πειραιά
Φιλελλήνων 34 - Πειραιάς
Τηλ.: 21 0458 2200